[Linux] swapon & swapoff

swapon / swapoff - enable/disable devices and files for paging and swapping

Dua command ini aku jumpa apabila aku mempunyai masalah pada Oshirix Debian aku apabila tidak menjumpai swap partition yang telah ditetapkan. Oleh itu, disebabkan swap partition tidak dapat di mount kan ia telah menyebabkan sistem operasi aku berfungsi dengan terhad. Tidak dapat melakukan banyak perkara dalam satu masa.

Contoh Penggunaan:
# swapon /dev/hda2 (mount swap partition)

swapoff pula digunakan untuk unmount swap partition. Command ini selalu digunakan untuk menukar swap partition atau resize swap partition asal. Oleh itu swap partition yang sedang digunakan perlu di unmount sebelum mount swap file yang baru.

Contoh Penggunaan:

# swapoff /dev/hda2
# swapon /dev/hdb1
blog comments powered by Disqus